Bibliografie									


Claus 2013
Hugo Claus, Het verdriet van België. Amsterdam, De Bezige Bij, 2013.

Lech 2013
Laura Lech, Birds through a ceiling of alabast: genderproblematiek in de romans van Hugo Claus, Doctoral Thesis. Leiden University, 2013
(https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/22042/01.pdf?sequence=14)
(toegang op 9 januari 2016)

Roggeman 1980
Willem M. Roggeman, Beroepsgeheim 3. Antwerpen, Soethoudt, 1980.

Trogh 2008
Tania Trogh, Claus' roman Het verdriet van België vanuit een receptie-historisch perspectief: de rol van de poëtica van critici bij de constructie van een meesterwerk, Master Thesis. Gent University, 2008
(http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/113/RUG01-001414113_2010_0001_AC.pdf)
(toegang op 10 januari 2016)

Van Thienen 2003
Jos Van Thienen, ‘Louis & Co. Identiteit en gender in Het verdriet van België van Hugo Claus. In: Spiegel der Letteren, 45, 1 (2003) p. 49-73.

Wildemeersch 2009
Georges Wildemeersch, ‘Hugo Claus en het surrealisme’. In: driemaandelijks literair tijdschrift, 36, 2 (2009) p. 105-120

Wildemeersch 2015
Georges Wildemeersch, Hugo Claus, De jonge jaren. Antwerpen, Polis, 2015