Het ‘ontwikkelde’ Westen


Hoewel de bommen in Brussel daadwerkelijk zijn ontploft, heeft de tijdbom onder onze samenleving nog nooit zo hard getikt. Onze Westerse ideeën over vrijheid en mensenrechten staan hevig onder druk. Met het opvangen van vluchtelingen komen verschillende geloven en nationaliteiten samen, waardoor we versmelten tot een multiculturele gemeenschap. De wereld is van iedereen. Toch is deze gedachte in het licht van de huidige gebeurtenissen niet zo vanzelfsprekend. Onze verdraagzaamheid voor culturele minderheden slinkt zienderogen.
  Het opvangen van vluchtelingen blijkt een probleem. Ze komen per slot van rekening allemaal naar Europa om onze banen in te nemen, terwijl ze onze normen en waarden negeren, om ons vervolgens te onderwerpen aan de islam. En hoe groot is de kans dat er tussen een groep vluchtelingen géén radicale moslim zit? We kijken angstig naar de getinte man met de donkere baard en vinden dat alle moslims het land uit moeten.
  Het is vanzelfsprekend dat we bang zijn, echter een kat in het nauw maakt rare sprongen. Angst houdt ons in een wurggreep, zij verandert onze maatschappij in een politiestaat waar vrijheid en mensenrechten lang vervlogen idealen uit het verleden blijken te zijn.
  Ons vrijheidsideaal is grotendeels gebaseerd op de ideeën van John Stuart Mill. In On Liberty stelt hij vast dat de vrijheid van het individu enkel ingeperkt mag worden wanneer het schade toebrengt aan anderen. Eveneens concludeert Mill dat zolang het individu de ander geen schade toebrengt, we hem niet rechtmatig kunnen dwingen iets te doen, zelfs niet als diegene er gelukkiger van wordt. Laat deze dwang nou precies een van de oorzaken zijn waardoor wij moeten vrezen voor terrorisme.
  Al vele jaren dwingen we onze Westerse ideeën op aan niet Westerse landen en rechtvaardigen zo de moordpartijen die we aanrichten. Maar wat geeft ons het recht de idealen waarop onze samenleving is gebaseerd, op te dringen aan anderen, terwijl we ze zelf niet kunnen handhaven wanneer we worden bedreigd? En als we werkelijk overtuigd zijn van deze idealen, zijn we dan niet verplicht er ons te allen tijde aan te houden, geldig voor iedereen?
  Er zijn geen voorwaarden die ons vrijpleiten van de plicht om moreel te handelen. Niet enkel omdat het ‘ontwikkelde’ Westen de mogelijkheid en het geld heeft iedereen gelijk te bejegenen, maar omdat we allemaal mensen zijn. Dit betekent echter niet dat we onze idealen moeten opdringen. Het minste dat we kunnen doen is elkaar als gelijke zien en er daadwerkelijk naar handelen. En als we dan nog wat sympathie over houden, kunnen we misschien zelfs wat vluchtelingen helpen.

27/03/16